הזמנת תור לקונסוליה

בקלות ובמהירות! כרוך בתשלום

שאלות ותשובות הקונסוליה

מומלץ לקרוא לפני שפונים בעמוד

הזמנת תור לקונסוליה

בקלות ובמהירות! כרוך בתשלום

שאלות ותשובות הקונסוליה הרומנית

מומלץ לקרוא לפני שפונים בעמוד

הזמנת תור לקונסוליה

בקלות ובמהירות! כרוך בתשלום

שאלות ותשובות הקונסוליה הרומנית

מומלץ לקרוא לפני שפונים בעמוד

הזמנת תור לקונסוליה

בקלות ובמהירות! כרוך בתשלום

שאלות ותשובות הקונסוליה הרומנית

מומלץ לקרוא לפני שפונים בעמוד

חידוש דרכון רומני

כל מה שצריך לדעת

הסכם שירות להמצאת מסמכי מקור ממולדובה ואוקראינה.

מצד אחד אזרחות רומנית (להלן “המשרד”)

הסכימו הצדדים על הדברים הבאים:

  1. הלקוח מעונין לחפש \ לחדש \ לאמת (להלן “לטפל”) את מסמכיו המולדביים \ אוקראינים, שלו ואו של בן המשפחה שנולד על אדמת המדינה כאשר זאת הייתה תחת שלטון רומני, והכל תחת התנאים הבאים 
  2. לצורך הגשת הבקשה על הלקוח להמציא את הפרטים אודות הלידה כפי שמתוארים בטופס הבקשה. ידוע ללקוח עי המשרד עושה שימוש רק בנתונים שהלקוח מספק, וזו אחרויותו המלאה של הלקוח לספק פרטים מלאים ומדוייקים. 

o      כאשר מדובר על חידוש מסמכים, הלקוח יעביר למשרד סריקה של מסמכי המקור הקיימים ברשותו. כאשר מדובר באיתור מסמכים, יעביר הלקוח את פרטי המסמך המדוייקים (כמתואר בשאלון הבקשה).

o      הלקוח יכתוב עבור המשרד את הפרטים כפי שהם מופיעים ע”ג המסמכים. הלקוח מאשר בזאת כי הוא אחראי לטיב ואיכות הפרטים ולא יוכל לטעון אחרת בהמשך. תיקון פרטים לאחר הגשת הבקשה לאיתור מחייבת הגשת בקשה חדשה.

o      הלקוח יבצע תשלום ראשון עבור חיפוש המסמכים בארכיון המקומי.

o      המשרד יבצע חיפוש בארכיון הרלוונטי.

o      במעמד קבלת תשובה חיובית להמצאות המסמך יבצע הלקוח את תשלום הפעימה השנייה עבור הכנת ייפוי כוח, והגש בקשה למסמך מקור, ואימות באפוסטיל, לתשלום זה יוסיף הלקוח את עלות השילוח בDHL.

o      במקרה של תשובה שלישית יתכנו אחת מהאפשרויות הבאות

        תוגש בקשה להנפקת מסמך מחודש מתוך המקורות הקיימים (במידה ואלו קיימים אצל הלקוח). במקרים מסוימים מסמכי המקור ששוחזרו לא יוחזרו לידי הלקוח.

        תוגש תביעה בבית המשפט המקומי לצורך הנפקת מסמך מחודש. לאחר קבלת אישור הלקוח על העלויות הכרוכות בהליך – כרוך בעלויות נוספות ואין כל התחייבות כי בסיומו של תהליך אכן יאשר בית המשפט את הנפקת המסמך.

  1. המשרד יחדש ויאמת כל מסמך שימצא, מיד אם המצאו. מסמכי הלקוח ישלחו לישראל רק בתום הטיפול בכלל המסמכים.
  2. הובהרו ללקוח ההבהרות הבאות:

        ייתכן כי חלק מהמסמכים ימצאו ויחודשו, אך ייתכן כי את חלק מהמסמכים לא ניתן יהיה לחדש.

        הטיפול במסמכיו ומסמכי משפחתו מתבצע ע”י גורם שלישי ב”מדינה”.

        ככל והדבר תלוי גם בלוחות זמנים של משרדים רשמיים ב”מדינה” לא יכול המשרד להתחייב ללוחות זמנים כאלה או אחרים.

        ככל ומדובר בחיפוש בארכיון שאינו בעיר הבירה של “המדינה”, וככל שניתן להגיע למקום הארכיון, יובהר כי לחלקי “מדינה” רבים לא ניתן להגיע במיידי והמשרד אינו  מתחייב ללחות זמנים כל שהם.

  1. ה”משרד” מתחייב לעשות ככל יכולתו המקצועית להשיג עבור ה”לקוח” את המסמכים הנדרשים מ”מדינת היעד”.
  2. כל מחלוקת תיושב בין הצדדים בצורה בצורה נאותה ותרבותית, היה ולא הגיעו הצדדים להבנה בנוגע למחלוקת, עומדת זכותם של הצדדים ליישב את חילוקי הדעות בבית הדין בעיר תל אביב בלבד.
  3. במקרה של תשובה שלילית, אין זיכוי כספי ואין חיוב פעימה שנייה. 

אישור הזמנת העבודה מאשרת כי הלקוח מסכים לכל התנאים המפורטים מעלה.

עידכון : הקונסוליה הרומנית בחיפה חזרה לפעילות בימים שני עד שישי בין השעות 09:00 – 16:30Call Now Button דילוג לתוכן