הזמנת תור לקונסוליה

בקלות ובמהירות! כרוך בתשלום

שאלות ותשובות הקונסוליה

מומלץ לקרוא לפני שפונים בעמוד

הזמנת תור לקונסוליה

בקלות ובמהירות! כרוך בתשלום

שאלות ותשובות הקונסוליה הרומנית

מומלץ לקרוא לפני שפונים בעמוד

הזמנת תור לקונסוליה

בקלות ובמהירות! כרוך בתשלום

שאלות ותשובות הקונסוליה הרומנית

מומלץ לקרוא לפני שפונים בעמוד

הזמנת תור לקונסוליה

בקלות ובמהירות! כרוך בתשלום

שאלות ותשובות הקונסוליה הרומנית

מומלץ לקרוא לפני שפונים בעמוד

חידוש דרכון רומני

כל מה שצריך לדעת

תקנון תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש
ע.מ. לריסה פיינגולד (להלן: “החברה” ו/או “נותן השירותים” לצורך הנוחות ייקרא חברה אך הנו ע.מ) מספקת אתר מידע וזימון תורים על גבי רשת האינטרנט המציגה מידע אודות תהליך קביעת פגישה בקונסוליה הרלוונטית לרבות בצורה של מלל, וידיאו, ניתוחים, טבלאות, השוואות ועוד (להלן: האתר ו/או מערכת.

 

הקדמה

כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עמו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם.

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר.

 החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.

אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות

השימוש באתר

 1. הגדרות
  • המשתמש/ המשתמשים”“– משתמשי האתר הרשומים ו/או משתמשי האתר שאינם רשומים ו/או מנויים על סוגיהם ו/או מבקרי האתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע.
  • מנוי” – משתמש אשר נרשם לקבלת שירותי האתר.
  • השירות– זימון תורים לקונסוליה הרומנית.
 2. הסכמה לתנאי השימוש
  • בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
 3. פעילות האתר
  • האתר מציע מערכת אינטרנטית שמטרתה זימון תורים לקונסוליה דרך האתר. הכל באמצעות שאלונים, סרטונים, טקסטים, לינקים, הסברים ועוד (להלן: המידע“). יודגש כי המידע המוצג באתר הינו בגדר כלי עזר בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או תוכן לצורך קבלת החלטות כלשהן ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. האתר לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש הישיר ו/או העקיף באתר. החברה תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ”ל בגין אחריות על נזק כלשהו לרבות שגיאות, אי דיוקים, השימוש ו/או ההסתמכות בהם.
  • המנוי או רוכש השירותים יקבל עדכון מהחברה דרך מייל (דוא”ל) בלבד.
  • המנוי מתחייב לבדוק את תיבת הדואר שלו מידי יום ולוודא גם בתיבת הספאם.
  • החברה שולחת את המיילים (דוא”ל) דרך שרתי גוגל אל כתובת המייל אותה ציין הלקוח במועד זימון התור, כל מייל שנשלח ממנה יחשב שהגיע לבעליו.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים באתר לרבות כלי אכיפה, פיקוח ושימושיות.
  • החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליו.
  • לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן השימוש באתר, התוכניות המוצעות למשתמשיו ו/או השירות המוצע בו.
 4. זימון תורים
  • לשם קבלת ייעוץ פרטני תוצע מערכת לזימון תורים למבקרי האתר. בהליך הזמנת התור תתבקשו לענות על מספר שאלות ולהעלות את המסמכים הרלוונטים כפי שיתבקשו ע”י המערכת. בסוף ההליך, לאחר התשלום, תאושר הזמנתכם, ותשלח קבלה בגין התשלום.
  • זימון הפגישה המבוקשת ישלח רק לאחר אישור סופי מצד המערך הקונסולרי של המדינה באמצעות הודעה מתאימה כי הפגישה נקבעה בהצלחה.
  • כל בקשה לקביעת פגישה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן מסודר ומלא. וזאת כשהיא מכילה באופן מלא, ברור ומדויק את כל הפרטים הנדרשים לשם קביעת הפגישה. מסירת פרטיים שגויים ו/או לא מדויקים לא יאפשרו התקדמות לשם פגישה ו/או הפגישה לא תוכל להתקיים כסדרה.
  • ידוע לך כי מסיבות שונות עלולות להיגרם תקלות ושיבושים בקליטת קביעת הפגישה. ככל שלא קיבלת אישר סופי על קביעת הפגישה תוכלו לפנות לשרות הלקוחות באמצעות פרטי יצירת הקשר.
  • הגשת פרטים שגויים ו/או פיקטיביים אסורה על פי הדין. מסירת פרטים שגויים יכול ולא תאפשר לך להשתמש באזורים שלמים באתר.
  • מסירת פרטים כוזבים ו/או פיקטיביים מהווים עבירה פלילית והפרה של תנאי שימוש אלו.
  • על הלקוח להגיע כרבע שעה לפני מועד הפגישה.
  • על הלקוח להביא איתו את כל מסמכי המקור הרומנים
  • לקוח אשר מייצג גם את ילדיו הקטינים חייב להגיע לקונסוליה כאשר בידיו גם המסמכים של ילדיו, בן\בת הזוג לרבות דרכונים ישראלים ודרכונים של המדינה, במידה ואלו קיימים.
 5. ביטול פגישה
  • במקרה של אי הגעה לפגישה שתואמה על הלקוח לבצע זימון נוסף.
  • ביטול עסקה יכול להתבצע עד 24 שעות מרגע הגשת הבקשה אלא אם כן אושר התור לפני.
  • אי הגעה במועד הנקבע יחייב קביעה של מועד חדש בעלות 170 ש”ח בתוספת מע”מ.
  • לקוח אשר ניסה לבצע זימון ישירות באתר הקונסוליה הרומנית מחויב לבטל את כל הפעולות שביצע בטרם נרשם לשרות באתר. ביטול פעולות שבוצעו על ידי הלקוח בעלות נוספת של 170 ₪ בתוספת מע”מ.
  • במידה ואין ברשותו את שם המשתמש והסיסמה לאתר משרד החוץ הרומני, לא ניתן לבצע ביטול.
  • שינוי מועד הפגישה – לאחר שתאריך הפגישה אושר ע”י אנשי הקונסוליה, כל שינוי מועד יעשה בעלות של 170 ₪ + מע”מ בעבור כל תור.
  • שינוי מועד פגישה עד 5 ימי עסקים לפני המועד שנקבע בעלות של 170 ₪ + מע”מ.
 6. טיב השירות
  • המערכת מבוססת WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.
  • כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירות. אין להסתמך ו/או לקחת החלטות על בסיס המידע. מלוא האחריות והבלעדית מוטלת על המשתמש ושהוא מודע על כל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש באתר ותכניו. לא תהיה אף טענה כלפי האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף.
 7. תוכן האתר
  • אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן ו/או מגיע על ידי ו/או מידי גורמים חיצוניים לרבות צדדים שלישיים.
  • החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן/ו/או מידע האתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד. ככל שזיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הינכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר.  
  • ככל שהנכם רואים כי תוכן האתר פוגע בזכויות צד שלישי, תוכלו לדווח על כך באזור צור קשר באתר. שימו לב כי פרטיכם ופנייתכם יועברו לצדדים שלישיים בכדי לבחון את טענתכם.
  • מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מנוי של משתמש אשר הפר תנאי שימוש אלה ובפרט את תנאי הרישיון שניתנו לו, ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על דרך של מחיקת החשבון וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לחברה, זאת ללא התראה מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה כזה.
 8. השימוש באתר
  • חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא רק לפי היתר שימוש הרשיון בתקנון זה, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך.
 9. הסרת אחריות וגילוי נאות
  • האתר עובד בסביבה מקוונת רוויית טכנולוגיה ויכול שפגישה לא תיקלט כראוי במערכת. יכול גם ויימצא כי אין טעם בפגישה. לאתר לא יהיה כל אחריות בנוגע לביטול פגישה בכל סיבה שהיא. יוצע ללקוח מועד פגישה חלופי ו/או החזר כספי כדין. ללקוח לא תהיה אף טענה ו/או סעד לפיצוי כלשהו.
  • ביקור באתרים חיצוניים ייעשה על אחריות המשתמש בלבד.
  • הפגישה מתואמת על מול הקונסוליה הרלוונטית בארץ. תנאי הביטול ותנאי העסקה הם בכפוף להוראות של הקונסוליה. האתר הנו רק נותן שירות משלים ומתווך לצורך הנוחות בין הצדדים, לא יישמעו טענות כלפי בעל האתר ולא תקום כל הסתמכות על בעל האתר או כל דרישה לפיצוי לפי חוק הגנת הצרכן.
  • משתמש שיכניס את האתר כצד לסכסוך יישא בעלויות המשפט וההתגוננות של האתר.
  • השירות הניתן הינו שרות לזימון תורים בלבד, אין המשרד אחראי לטיב המסמכים של הלקוח ואו כל אחריות לתוצאות הפגישה בקונסוליה. הלקוח מודע שהקונסוליה הרלוונטית פועלת ע”פ חוקי מדינת המקור ולה בלבד הזכות הבלעדית לקבלת החלטה כזו או אחרת בכל מקרה לגופו.
  • השרות ניתן ללא עלות באתר בקונסוליה בשפה הרומנית
 10. יצירת קשר
  • מייל: כפי שמפורסם באתר טלפון: כפי שמפורסם באתר
  • החברה תעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר.

 

 1. פרטיות
  • החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים לרבות שימוש בטכנולוגית הצפנה מסוג SSL כמקובל בשוק ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים לא מורשים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
  • לא חלה חובה למסור לחברה את המידע וכי מסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, ללא מסירת מידע לחברה לא יהיה אפשרי לספק את השירותים המוצעים באתר בין היתר קביעת מועד לפגישה.
  • בעל האתר יעביר את המסמכים שהעלתם לאתר לקונסוליה הרלוונטית וזאת בכדי לקדם את תיאום הפגישה עמכם. בנוסף, יכול בעל האתר להיעזר בשירותים חיצוניים לשם גיבוש עמדה בנוגע לסיכויי ההצלחה במקרה שלהם ו/או הנחיצות בפגישה.
  • משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.

Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

 • באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יכולו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982.
 1. זכויות הקניין של החברה
  • כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות ועוד השייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
 2. שינויתנאיהשימוש ומדיניות הפרטיות
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
  • במידה והחברה תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה פנה המשתמש  לחברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
  • החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
 3. כללי
  • לחברה הזכות לבצע מעת לעת בדיקות בגין שימוש על פי הרישיון שניתן. הבדיקה יכול ותכלול בין היתר בדיקת IP של המשתמש ואת המיקומים מהם מתבצע גישה לחשבון תחת אותם פרטי גישה למערכת.
  • כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
  • כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
  • תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
  • שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
  • הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
  • לחברה הזכות הבלעדית לשנות את תוכניות ו/או מוצרי החברה לרבות אי מתן אפשרות להזמין מנוי זמני ו/או מנוי נסיוני מכל סוג שהוא אך לא רק. הכל לשיקול דעת הבלעדי של החברה.
  • סכום הפיצויים המקסימלי, ככל שייפסק, לא יעלה על 200 ש”ח.
   1. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
  • יובהר כי הגדרות המונחים בתקנון זה לא ישפיעו על פרשנות המהותית בפרט הגדרת ע.פ/ע.מ כחברה לצורך הנוחות בלבד אם בכלל.
  • הפסקת מנויים תיעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן והדין.

 

לקוחות פעילים
+
שנות נסיון
אזרחים חדשים השנה
+

רוצה לברר פרטים נוספים אודות זכאותך?

עידכון : הקונסוליה הרומנית בחיפה חזרה לפעילות בימים שני עד שישי בין השעות 09:00 – 16:30Call Now Button דילוג לתוכן